Vilkår og betingelser

Disse bruksvilkårene («Vilkår») utgjør en juridisk avtale mellom deg og Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, registrert i England og Wales, reg. nr. 02907620 med adresse 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Storbritannia, VAT-nr. GB636049634 (heretter kalt «Vertex») og dets tilknyttede selskaper som angir vilkår og betingelser som styrer din bruk av CFDailys nettsted og programvareapplikasjon («CFDaily»). Disse vilkårene kan fra tid til annen oppdateres etter Vertex eget skjønn, og i så fall vil du motta en oppdateringsmelding. Med hensyn til disse vilkårene betyr «Tilknyttet» et selskap eller en forretningsenhet som direkte eller indirekte styres av, kontrolleres av eller er under felles kontroll med Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited.

VED Å LASTE NED OG INSTALLERE CFDAILY OG KLIKKE PÅ «JEG GODTAR» ELLER BRUKE CFDAILY, BLIR DET ANTATT AT DU HAR LEST OG SAMTYKKER TIL AVTALEN OG AT DU ER BUNDET AV VILKÅRENE OG EVENTUELLE REVISJONER SOM MÅTTE FOREKOMME OM DIN ADGANG OG BRUK AV CFDAILY.

Dersom du ikke godtar disse vilkårene, bør du ikke klikke på «Jeg godtar» og får da ikke tilgang til eller mulighet til å bruke CFDaily. Hvis appen allerede er nedlastet og installert, må du umiddelbart avinstallere CFDaily. Vertex forbeholder seg retten til å nekte deg tilgang til CFDaily hvis du ikke overholder noen del av disse vilkårene.

1. CFDaily

CFDaily er utviklet av Vertex som et verktøy for å hjelpe pasienter med cystisk fibrose og/eller deres omsorgspersoner med å spore hvilke medisiner pasienten har tatt og på hvilket tidspunkt. CFDaily og dens innhold er kun beregnet til informasjonsformål, og er ikke ment å erstatte noen annen handling som du eller din omsorgsperson(er) foretar for å sikre at du tar foreskrevet medisinering på riktige tidspunkter.

CFDaily med innhold, deriblant eventuelle påminnelsesvarsler eller annen informasjon som blir sendt til deg gjennom bruk av CFDaily, er ikke ment å utgjøre profesjonell medisinsk rådgivning eller informasjon, eller å erstatte personlig konsultasjon med kvalifisert lege, apotek eller annet helsepersonell. Du må alltid søke råd fra helsepersonell om spørsmål knyttet til din sykdom, symptomer, medisiner og andre behandlinger.

2. Immateriell rettighet

Du godtar og samtykker til at CFDaily utgjør eller inneholder proprietær informasjon og immateriell rettigheter, inkludert opphavsrettsarbeid, eid av Vertex og beskyttet av gjeldende lov om immaterielle rettigheter og andre lover. Du skal ikke endre, leie, låne, selge, distribuere eller opprette avledede verk basert på CFDaily, verken helt eller delvis. Du skal ikke gjøre forsøk på å finne CFDailys kildekode, og du skal ikke oversette CFDaily til andre språk.

3. Bruk

Bruk av CFDaily er på egen risiko. CFDaily leveres på en «som den er»- og «som tilgjengelig»-basis. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, fraskriver Vertex seg alle garantier, betingelser og andre vilkår av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til underforstått salgsperiode, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, og en hver betingelse for levering av tjenester av en rimelig standard eller som ukrenkelige immaterielle rettigheter.

Vertex gir ingen garanti om (i) at CFDaily vil oppfylle dine krav, (ii) at CFDaily vil være uavbrutt og tilgjengelig til enhver tid, presis, sikker eller feilfri, (iii) at resultater innhentet fra bruk av CFDaily vil være nøyaktige eller pålitelige, og (iv) at kvaliteten på tjenester, informasjon eller annet materiale som du fått gjennom CFDaily, vil oppfylle dine forventninger.

Ingen informasjon som du får fra Vertex eller gjennom eller fra CFDaily skal opprette noe garantiforhold eller annen forpliktelse hvis ikke uttrykkelig angitt i disse vilkårene.

Hvis CFDaily brukes utenfor et område med WiFi, blir du varslet om at vilkårene for avtalen med din mobilnettleverandør gjelder. Du kan ellers pådra deg gebyrer fra mobilleverandøren for datakostnader i løpet av forbindelsen, mens du har tilgang til CFDaily, eller andre tredjepartsavgifter. Ved å bruke CFDaily godtar du ansvar for slike avgifter, inkludert roamingavgifter hvis du bruker CFDaily utenfor ditt hjemområde (dvs. region eller land) uten å slå av dataroaming.

4. Ansvarsbegrensninger

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, og unntatt når det gjelder død eller personskade som følge av Vertex uaktsomhet som fastslått av en domstol, utelukker Vertex herved erstatning for eventuelle krav, tap eller skader av noe slag med hensyn til CFDaily, og all informasjon eller innhold som er levert eller distribuert gjennom CFDaily, inkludert, uten begrensning, direkte, indirekte, tilfeldig eller følgeskader eller tilsvarende, og hvorvidt muligheten for slikt tap har blitt gjort kjent for Vertex eller ikke.

5. Generell informasjon

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Vertex og styrer din bruk av CFDaily, og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Vertex. Vilkårene og forholdet mellom deg og Vertex skal styres av, tolkes og forstås i samsvar med lovene i New South Wales, Australia – hvis du er bosatt i Australia eller New Zealand, lovene i provinsen i Ontario og de føderale lover i Canada som gjelder der – hvis du er bosatt i Canada, og lovene i England og Wales – hvis du er bosatt i Storbritannia og lovene i Belgia dersom du er bosatt i noe annet land. Du og Vertex er enige om at enhver handling eller rettsprosedyre som gjelder, er i relasjon til eller berører disse vilkårene eller din bruk av CFDaily, skal gjelde, uten at det er fastsatt av gjeldende lover, til en domstol i den aktuelle jurisdiksjonen: domstolene i New South Wales, Australia – hvis du er bosatt i Australia eller New Zealand, er domstolene i Toronto, Ontario, Canada – hvis du er bosatt i Canada, de engelske domstolene – hvis du er bosatt i Storbritannia og domstolen i Brussel dersom du er bosatt i noe annet land. Ved krav som følge av din bruk av CFDaily, kan Vertex representere sine interesser gjennom Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited eller gjennom noen av dets tilknyttede selskaper, ettersom hensiktsmessig, og forutsatt at det er i samsvar med gjeldende lover.

Enhver unnlatelse fra Vertex til å utøve eller håndheve enhver rettighet eller bestemmelse av disse vilkårene, skal ikke utgjøre noe frafall av slik rett eller bestemmelse. Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene er funnet av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig eller være uten rettskraft, er partene likevel enige om at domstolen bør forsøke å iverksette partenes hensikter som gjenspeiles i bestemmelsen, og gyldigheten og håndhevelsen av eventuelle slike bestemmelser og alle andre bestemmelser i disse vilkårene opprettholdes til det fulle.